CỌC TRUYỀN THƯỜNG CÓ BÁNH XE

CỌC TRUYỀN THƯỜNG CÓ BÁNH XE
- KT : Cao - rút ~1200-2000mm
- Thân cọc làm 2 đoạn: Đoạn dưới bằng ống
- Điều chỉnh chiều cao bằng núm vặn.
Không bánh xe

 

Sản phẩm cùng loại (3)