TỦ DỤNG CỤ LOẠI LỚN

TỦ DỤNG CỤ LOẠI LỚN
Dài  rộng cao
1200x700x1800
Lòng trong rộng 650
Chia 5 ngăn theo chiều ngang, ngăn cao 350

 

Sản phẩm cùng loại (11)