XE ĐẨY BÌNH OXY NHỎ

XE ĐẨY BÌNH OXY NHỎ
(Dài-rộng-cao = 260-200-990)
Ống 19
Bánh 100