XE ĐẨY CÁNG Loại rẻ

XE ĐẨY CÁNG Loại rẻ
Kích thước: 1200x600x650 (đến vị trí để cáng)
Bánh xe 125