XE ĐẨY CÁNG Loại tốt

XE ĐẨY CÁNG Loại tốt
Kích thước: 1200x600x650 (đến vị trí để cáng)
Bánh xe 125