XE ĐẨY MÁY ĐIỆN TIM Loại rẻ

XE ĐẨY MÁY ĐIỆN TIM Loại rẻ
Kích thước: Dài rộng cao = 450x350x930
Khung bằng ống 19
Bánh 50