XE ĐẨY MÁY TAI MŨI HỌNG

XE ĐẨY MÁY TAI MŨI HỌNG
Dài rộng cao: 500-500-1050 (cả bánh xe)
Bánh xe 65