XE ĐẨY MONITOR Loại rẻ

XE ĐẨY MONITOR Loại rẻ
Cao - rút: 700-1200
5 bánh xe Bánh 50
Kích thước khay: 280x380