XE ĐẨY VẢI Loại tốt

XE ĐẨY VẢI Loại tốt

Dài rộng cao
(Khoang chứa đồ) = 1000x600x700
(Kích thước xe) = 1100x600x1050
Bánh xe phi 125

Xe dạng lắp ghép
Mã SP: XDV10G
Đơn giá cộng thêm: 100.000